Облік і звітність

Сутність і правові підстави надання фінансової допомоги в межах групи

Звичною практикою для вітчизняних підприємств є надання або отримання поворотної фінансової допомоги від іншої юридичної особи. Особливо поширеним такий спосіб кредитування є між підприємствами однієї групи. Про сутність і правові підстави надання такої допомоги – далі.

Фіндопомога – це позика

Фінансова допомога між компаніями групи за своїм характером є позикою і підпадає під визначення й вимоги Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ). Зокрема, одна сторона (наприклад, материнська компанія) передає у власність іншій стороні (дочірній компанії) грошові кошти. Водночас компанія-позичальник зобов’язується повернути материнській компанії таку саму суму грошових коштів через певний час.

Оскільки позикодавцем у нашому випадку є юридична особа, то відповідно до вимог ст. 1047 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) незалежно від суми договір має бути укладено в письмовій формі. І нехтувати цим правилом навіть у межах однієї групи підприємств не можна. У договорі надання фінансової позики слід зробити акцент на низці основних моментів. Зокрема:

  • чітко окреслити предмет договору (надання поворотної фінансової допомоги);
  • навести розмір допомоги;
  • визначити порядок та умови надання коштів;
  • указати терміни повернення допомоги.

Умови надання позики

Важливою є ідентифікація умов надання позики. Зокрема, слід наголосити на тому, що позика зазвичай є безпроцентною. Натомість із наданням фінансової допомоги під відсотки варто бути обережними. Пов’язано це з тим, що, по-перше, за своїм характером фінансова допомога не передбачає жодної винагороди. А по-друге, надання позики під відсотки може вважатися фінансовою послугою. Останню ж мають право надавати лише фінансові установи, які мають відповідні ліцензії.

До того ж на відсутності винагороди наголошується й у Податковому кодексі України (далі – ПКУ). Зокрема, поворотна фінансова допомога в розумінні ПКУ є сумою коштів, яка надійшла платнику податків у користування за договором і відповідає двом обов’язковим умовам:

1) не спричиняє нарахування відсотків або надання будь-яких інших видів компенсацій у формі плати за користування такими коштами;

2) є обов’язковою до повернення.

Особливості обліку

Зазначимо, що безпосередньо поняття поворотної фінансової допомоги не зазначено в Міжнародних стандартах фінансової звітності (далі – МСФЗ). Однак логічним є той факт, що в розумінні МСФЗ допомога від материнської компанії вважається фінансовим інструментом, оскільки за своєю суттю вона є контрактом, який призводить до виникнення фінансового активу в материнської компанії та фінансового зобов’язання в іншої компанії групи. За цих умов під час відображення такої допомоги як підприємству-позичальнику, так і підприємству-боржнику слід керуватися вимогами до обліку фінансових інструментів, окресленими в МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IFRS) 7 та МСБО (IAS) 32.

Якщо підприємство практикує отримання/надання фінансової допомоги, то необхідно прописати особливості щодо такого фінансового інструменту в тексті облікової політики.

В окремих випадках у контексті документального обґрунтування надання безпроцентних позик практикується складання протоколу за наслідками проведення загальних зборів учасників із зафіксованим у ньому рішенням щодо довгострокового фінансування компаній групи на пільгових умовах.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра