Облік і звітність

Важливі особливості річної інвентаризації

Річна інвентаризація – у розпалі. Працівники фінансових служб звіряють дані бухгалтерського обліку за активами і зобов’язаннями з реальним станом речей, витрачаючи на цю кропітку і не надто цікаву роботу чимало зусиль. Про які важливі особливості річної інвентаризації потрібно пам’ятати – далі.

Річна інвентаризація – обов’язкова

Відповідно до законодавства для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію, періодичність якої визначає власник (керівник) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов’язковим згідно із законодавством.

Перелік таких випадків наведено в п. 7 р. І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879 (далі – Положення № 879). Серед них – проведення на підприємстві обов’язкової інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності, тобто за підсумками року.

За не проведення обов’язкової інвентаризації передбачено дисциплінарну та адміністративну відповідальність. Дисциплінарну застосовує керівник підприємства або уповноважений ним орган до працівника-порушника у формі догани чи звільнення (ст. 147 Кодексу законів про працю України; далі – КЗпП). Адміністративна відповідальність ляже на плечі самого керівника підприємства у формі штрафу в розмірі від 136 до 255 грн (за перше порушення) чи від 170 до 340 грн (за повторне протягом року) (ст. 1642 Кодексу України про адміністративні правопорушення, далі – КУпАП).

Крім того, існує ймовірність накладання штрафу на підставі ст. 1863 КУпАП. Адже не проведення інвентаризації ставить під сумнів достовірність даних бухобліку та фінзвітності. За цією нормою розмір штрафу сягне від 170 до 255 грн (за перше порушення) або 255 до 425 грн (за повторне протягом року).

Наразі уникнути відповідальності можуть лише ті підприємства, активи яких перебувають на тимчасово окупованих територіях і територіях Операції об’єднаних сил (далі – ООС), і тільки до того моменту, коли з’явиться безпечний і безперешкодний доступ до них для уповноважених осіб (п. 8 р. I Положення № 879).

Отже, обов’язковість – це перша характерна риса річної інвентаризації.

Річна інвентаризація є суцільною

Друга особливість інвентаризації – її суцільність (п. 6 та п. 7 р. І Положення № 879). Тобто така інвентаризація охоплює всі види зобов’язань та всі активи підприємства незалежно від їх місцезнаходження, у тому числі предмети, передані у прокат, оренду або які перебувають на реконструкції, модернізації, консервації, у ремонті, запасі або резерві незалежно від технічного стану.

Ба більше, інвентаризації підлягають активи і зобов’язання, що обліковуються на позабалансових рахунках, зокрема, цінності, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні або на зберіганні (об’єкти оперативної (операційної) оренди основних засобів, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, переробці, комісії, монтажі), умовні активи і зобов’язання (непередбачені активи та зобов’язання) підприємства (застави, гарантії, зобов’язання тощо), бланки документів суворої звітності, інші активи.

Отже, перелік об’єктів, які слід проінвентаризувати, надто великий. Може статися, що зробити це все в одну мить (чи навіть день) не вдасться. Щоб полегшити роботу, інвентаризацію кожного об’єкта слід проводити, враховуючи спеціальні строки, встановлені для цього п. 10 р. І Положення № 879, але не пізніше 31 грудня.

Наведемо строки проведення інвентаризації різних об’єктів у Таблиці.

Таблиця. Строки проведення інвентаризації об’єктів

Перелік об’єктів інвентаризації

Строк проведення

1

Необоротні активи (крім незавершених капітальних інвестицій, об’єктів основних засобів, які на момент інвентаризації будуть знаходитися поза підприємством, зокрема, автомобілів, морських і річкових суден, які відбудуть у тривалі рейси, тощо)

Не раніше ніж за три місяці до дати балансу, тобто не раніше 01 жовтня

2

Запаси (крім незавершеного виробництва та напівфабрикатів, інших матеріальних цінностей, які на момент інвентаризації будуть знаходитися поза підприємством)

3

Поточні біологічні активи

4

Дебіторська та кредиторська заборгованість

5

Витрати і доходи майбутніх періодів

6

Зобов’язання (крім невикористаних забезпечень, розрахунків з бюджетом та з відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування)

7

Незавершені капітальні інвестиції

Не раніше ніж за два місяці до дати балансу, тобто не раніше 01 листопада

8

Незавершене виробництво та напівфабрикати

9

Фінансові інвестиції

10

Грошові кошти

11

Кошти цільового фінансування

12

Зобов’язання в частині невикористаних забезпечень, розрахунків з бюджетом та з відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

13

Об’єкти основних засобів, зокрема автомобілі, морські й річкові судна, які відбудуть у тривалі рейси

До дати тимчасового вибуття з підприємства

14

Інші матеріальні цінності, які на дату інвентаризації будуть знаходитися поза підприємством

Зауважимо, що в Таблиці не наведено загальні строки проведення річної інвентаризації для кожного з об’єктів. Конкретні строки початку та закінчення інвентаризації встановлює керівник у наказі про проведення інвентаризації.

Річна інвентаризація є періодичною

Пункт 10 р. І Положення № 879 дає дозвіл звичайному підприємству проводити інвентаризацію:

1) земельних ділянок, будівель, споруд та інших нерухомих об’єктів (активів, що обліковуються на субрахунках 100, 101, 102, 103, 108) один раз на три роки. Усі інші основні засоби, що обліковуються на рахунку 10, слід інвентаризувати щороку;

2) інструментів, приладів, інвентаря (меблів) за рішенням керівника підприємства можна щороку, але не всіх, а в обсязі не менше 30% і з обов’язковим охопленням інвентаризації всіх таких активів протягом трьох років. Тобто інвентаризації один раз на три роки підлягає лише третина всіх інструментів, приладів, інвентаря (меблів);

3) бібліотечних фондів за графіком, встановленим рішенням керівника підприємства, протягом року. При цьому, якщо обсяг бібліотечних фондів становить від 100 до 500 тис. одиниць, то інвентаризація може проводитись протягом п’яти років з охопленням щорічно не менше 20% одиниць, а понад 500 тис. одиниць – протягом 10 років з охопленням щорічно не менше 10% одиниць.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра