Податки

Автоматичне відшкодування ПДВ: умови (частина 3)

Щоб отримати право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість, платник податку має відповідати одночасно низці критеріїв (початок див. частину 1, 2 статті):

6) платники податку мають один з таких критеріїв:

або чисельність працівників, які перебувають у трудових відносинах з такими платниками податку (ЧПк), перевищує 20 осіб у кожному з останніх 4-х звітних податкових періодів (кварталів).

Для формування цього критерію використовуються відомості податкового розрахунку платника податків форми 1ДФ "Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку" щодо кількості працівників, які отримували доходи у вигляді заробітної плати (за винятком осіб, які були прийняті/звільнені у звітному періоді (кварталі), окремо по кожному з останніх 4-х послідовних звітних податкових періодів (кварталів), за якими пройшов граничний термін подання податкової звітності;

або платник податку має основні фонди (починаючи зі звітності за II квартал 2011 року − основні засоби) для ведення задекларованої діяльності, залишкова балансова вартість яких на звітну дату, за даними податкового обліку, перевищує суму податку, заявлену до відшкодування за попередні 12 послідовних календарних місяців.

Для формування цього критерію використовуються дані податкової звітності з податку на прибуток підприємств за останній звітний податковий період, щодо якого минув граничний термін подання, а саме: сукупна балансова вартість основних фондів (починаючи зі звітності за II квартал 2011 року − основних засобів) на початок розрахункового періоду.

Сукупна балансова вартість основних фондів (починаючи зі звітності за II квартал 2011 року − основних засобів) повинна бути більшою ніж загальна сума ПДВ, задекларована платником до відшкодування за попередні 12 послідовних календарних місяців;

або рівень визначення податкового зобов'язання з податку на прибуток до сплати до бюджету (співвідношення сплаченого податку до обсягів отриманих доходів) є вищим від середнього по галузі за підсумками останнього звітного (податкового) року.

Для формування цього критерію використовуються дані податкової звітності з податку на прибуток підприємств; розрахунок проводиться за підсумками останнього звітного (податкового) року, щодо якого минув граничний термін подання податкової звітності.

Середньогалузевий рівень визначення податкового зобов'язання з податку на прибуток до сплати до бюджету визначається щокварталу та оприлюднюється на офіційному порталі Міністерства доходів і зборів України (minrd.gov.ua) на кожне перше число місяця, що настає за граничним терміном подання податкової звітності.

Порядок розрахунку:

коефіцієнт податку на прибуток (Кпп) визначається як співвідношення нарахованої суми податку на прибуток до скоригованого доходу платника (починаючи зі звітності за II квартал 2011 року − доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування), що декларується до відшкодування, та розраховується за формулою

Кпп =

СнПП
---------
СДпл

,

де СнПП − нарахована сума податку на прибуток платника, що декларується до відшкодування;

СДпл − скоригований дохід платника (починаючи зі звітності за II квартал 2011 року − доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування), що декларується до відшкодування;

коефіцієнт податку на прибуток галузевий (Кпп г) визначається як співвідношення сумарного нарахованого податку на прибуток підприємств відповідної галузі до їх сумарного скоригованого доходу (починаючи зі звітності за II квартал 2011 року − доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування) та розраховується за формулою

Кпп г =

СнПП г
---------
СДпл г

,

де СнПП г − сума сумарного нарахованого податку на прибуток по платникам відповідної галузі;

СДпл г − сумарний скоригований дохід платників (починаючи зі звітності за II квартал 2011 року − доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування) відповідної галузі.

Групування за галузями проводиться за чотирма знаками виду діяльності за КВЕД.

Показник (Кпп) має бути вищим за показник (Кпп г).

Далі буде.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра