Податки

Дарування основного засобу: важливі правила оформлення

Дуже часто виникають ситуації, коли компанія дарує свій основний засіб (далі – ОЗ) іншому власнику. Це може бути як юридична, так і фізична особа. Причин для такого щедрого вчинку може бути безліч, але відповідні дії повинні обов’язкового правильно відображатися в обліку підприємства-дарувальника.

Оформлення операції

Щоб подарувати ОЗ, керівники підприємства повинні ухвалити відповідне рішення. Оформляють його через складання наказу (розпорядження) директора по підприємству чи протоколом зборів власників підприємства. Далі слід укласти договір дарування з особою, якій дарують ОЗ. Щоб передати ОЗ, складають акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма затверджена наказом Мінфіну від 13.09.2016 р. № 818). Дані з цього акта вносять до Інвентарної картки обліку ОЗ.

Бухоблік

У разі безоплатної передачі об’єктів ОЗ переводити його до складу необоротних активів, утримуваних для продажу, не потрібно. Річ у тому, що такий актив у разі безоплатної передачі не відповідає вимогам п. 2 розд. ІІ НП(С)БО 27.

Даруючи актив, його слід списати з обліку. Тому підприємство повинно здійснити такі операції (п. 33 П(С)БО 7, п. 40 Методрекомендацій № 561):

  • списати суму накопиченої амортизації проведенням Дт 131 – Кт 10. Водночас, оскільки амортизацію на актив, що вибуває, припиняють нараховувати з місяця, наступного за місяцем вибуття ОЗ, то таке проведення слід робити з урахуванням амортизації в місяці передачі об’єкта ОЗ;
  • віднести залишкову вартість об’єкта, що дарується, на витрати проведенням Дт 976 – Кт 10.

Оскільки ОЗ дарується, то в підприємства втрати доходів тут не буде (п. 5 НП(С)БО 15).

Податковий облік

Податок на прибуток

Платники податку на прибуток, які є малодохідниками, відображають у податковому обліку операції з дарування об’єктів ОЗ за правилами бухгалтерського обліку. Річ у тому, що такі платники податку на прибуток визначають об’єкт оподаткування, тобто фінрезультат до оподаткування, тільки на підставі даних бухгалтерського обліку без коригування його на податкові різниці, що містяться в розд. ІІІ ПКУ.

Якщо ж ОЗ дарує підприємство-високодохідник чи малодохідник-доброволець, то вони повинні застосовувати під час здійснення цієї операції податкові різниці, як і під час реалізації ОЗ, а саме:

1) з місяця, наступного за місяцем дарування ОЗ, підприємство мусить припинити нараховувати амортизацію на ОЗ у податковому обліку. Отже, такий ОЗ із цього місяця не братиме участі в амортизаційних різницях;

2) у разі дарування виробничих об’єктів ОЗ вони повинні застосовувати податкові різниці, які зводяться до того, що їх фінрезультат до оподаткування доведеться:

  • збільшити на суму залишкової вартості об’єкта ОЗ, визначену відповідно до НП(С)БО або МСФЗ (абз. 4 п. 138.1 ПКУ);
  • зменшити на суму залишкової вартості об’єкта ОЗ, визначену за правилами, установленими ст. 138 ПКУ (абза. 3 п. 138.2 ПКУ);

3) у разі безоплатної передачі невиробничих ОЗ фінрезультат до оподаткування лише збільшують на суму залишкової вартості об’єкта ОЗ, визначену відповідно до НП(С)БО або МСФЗ (абз. 5 п. 138.1 ПКУ).

Варто також ураховувати, кому дарують ОЗ. Якщо це платники податку на прибуток чи фізособи, то на цьому всі різниці закінчилися. Якщо ж дарують такі ОЗ особам, які не є платниками податку на прибуток, тобто платникам єдиного податку (крім фізосіб), і платникам цього податку за нульовою ставкою, то високодохідники і малодохідники-добровольці повинні збільшити фінрезультат на суму такого об’єкта ОЗ (на його балансову вартість). Таке коригування проводять на кінець місяця, у якому відбулася передача об’єкта ОЗ.

Виняток становить лише безоплатна передача об’єктів ОЗ:

  • неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У такому випадку відображати витрати можна в межах 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року. У разі перевищення цієї межі доведеться збільшити фінрезультат на суму такого перевищення (пп. 140.5.9 ПКУ). Якщо ж у підприємства збиток, то із витрат слід виключити всю вартість ОЗ без орієнтиру на 4%-ву межу;
  • суб’єктам сфери фізичної культури і спорту, а саме дитячо-юнацьким спортивним школам, центрам олімпійської підготовки, школам вищої спортивної майстерності, центрам фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, спортивним федераціям з олімпійських видів спорту, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У цьому випадку відображати витрати можна в межах 8% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (пп. 140.5.14 ПКУ). У разі перевищення цієї межі доведеться збільшити фінрезультат на суму такого перевищення. Якщо ж у підприємства збиток, то із витрат слід виключити всю вартість ОЗ без орієнтиру на 8%-ву межу.

У платників єдиного податку 3 та 4 груп безоплатна передача ОЗ пройде повз податковий облік.

ПДВ

Безоплатна передача об’єктів ОЗ потрапляє під поняття постачання, а тому така операція є об’єктом оподаткування ПДВ (пп. «а» п. 185.1 ПКУ). Тобто у випадку безоплатної передачі ОЗ платнику ПДВ доведеться нарахувати податкові зобов’язання з цього податку.

У разі нарахування податкових зобов’язань слід ураховувати, що передаватимуть такий об’єкт за нульовою вартістю. А для всіх операцій постачання встановлено мінімальну базу оподаткування ПДВ. Так, для постачання об’єкта ОЗ мінімальною базою оподаткування є балансова (залишкова) вартість ОЗ за даними бухобліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюють таке передавання. Оскільки актив передають за нульовою вартістю, то податкові зобов’язання слід нараховувати відповідно до мінбази.

Тобто платнику ПДВ доведеться скласти дві податкові накладні:

  • першу – на суму, розраховану відповідно до ціни постачання. У разі безоплатного постачання вона буде дорівнювати «0»;
  • другу з типом причини «15» – на суму, розраховану відповідно до перевищення балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною.

Обидві податкові накладні слід зареєструвати в ЄРПН.

Є й приємна новина. У такому разі податкові зобов’язання згідно з п. 198.5 ПКУ нараховувати не потрібно (лист ДПСУ від 10.06.2020 р. № 2383/ІПК-28-10-30-02-11).

ПДФО

Якщо ОЗ дарує підприємство фізособі, то в неї виникає об’єкт оподаткування ПДФО. Але тут варто пам’ятати, що пп. 165.1.39 ПКУ виводить зі складу оподаткованих ПДФО доходів фізичної особи негрошові подарунки, вартість яких не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), установленої на 1 січня звітного податкового року. У 2021 році ця межа встановлена в розмірі 1 500 грн у розрахунку на місяць. Водночас для цілей оподаткування вартість негрошового подарунка слід визначати за звичайними цінами (п. 164.5 ПКУ). Якщо ОЗ дарують фізособі, то його вартість точно перевищить цю межу. Тому із суми перевищення неоподаткованої межі, збільшеної на «натуральний» коефіцієнт (1,219512), слід утримати ПДФО як з додаткового блага (п. 164.5, пп. «е» пп. 164.2.17 ПКУ).

Податковим агентом у разі обдаровування ОЗ фізосіб є підприємство. Отже, утримувати ПДФО з вартості наданого подарунка повинен той, хто дарує ОЗ.

Обдаровуючи фізособу, підприємство має відобразити інформацію про такі дії у формі 4ДФ. У ній неоподатковуваний подарунок (його частину) вказують з ознакою доходу «160», а оподатковуваний (його частину) – з ознакою доходу «126».

Військовий збір

Коли особі дарують ОЗ, то їх слід оподатковувати військовим збором (далі – ВЗ) за аналогією з оподаткуванням подарунка ПДФО. Тобто із суми, з якої відповідно до пп. 165.1.39 ПКУ ПДФО не стягується (1 500 грн на місяць у 2021 році), не слід утримувати і ВЗ (п. 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

Із суми, що перевищує неоподатковувану межу подарунка, ВЗ утримати потрібно. Крім того, з оподатковуваної суми утримувати ВЗ потрібно без застосування будь-яких коефіцієнтів (тобто з «чистої» суми). У ПКУ для таких випадків натуральний коефіцієнт не передбачено.

Вартість подарованого ОЗ слід відобразити у формі 4ДФ.

На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра